Wentylatory promieniowe WWOax

ZASTOSOWANIE

Wentylatory serii WWOax są wysokosprawnymi wentylatorami ogólnego
i specjalnego przeznaczenia. Stosowane są do wentylacji pomieszczeń, podmuchu kotłów,
wyciągu spalin. Nadają się do przetłaczania czynnika obojętnego o zapyloniu do 0,5 g/m 3 i
temperaturze do 500 0 C.
Wykonane są w trzech rodzajach przeniesienia napędu:
- w napędzie bezpośrednim dla temperatury przetłaczanego czynnika do 80 o C
- w napędzie sprzęgłowym i pasowym dla temperatury przetłaczanego czynnika do 500 0 C.
W wersji specjalnej są wykonywane z materiałów odpornych na działanie
podwyższonych temperatur oraz kwasów – wykonanie ciepłoodporne ,kwasoodporne
Wentylatory są wyposażone w silniki elektryczne o zwykłym stopniu ochrony lub w
wykonaniu specjalnym : przeciw wybuchowe, pyłoszczelne , przystosowane do współpracy z
falownikiem Wentylatory są wykonywane w 14 wielkościach od WWOax –20 do WWOax – 125.
Dodatkowe wyposażenie wentylatorów obejmuje:
- wloty kolanowe
- kompensatory na wlocie i wylocie
- siatki ochronne na wlocie
- aparaty regulacyjne na wlocie sterowane ręcznie lub za pomocą siłowników
- tłumiki hałasu
- izolację termiczno – akustyczna zabudowaną bezpośrednio na wentylatorze
- ramy wibroizolacyjne
- wibroizolatory montowane bezpośrednio do podstawy
Położenie wylotów wentylatorów precyzuje norma PN-92/M-43011 zgodnie z którą
kierunek obrotu wirnika zgodny z ruchem wskazówek zegara określa się jako prawy i oznacza
się symbolem RD, natomiast kierunek obrotu wirnika przeciwny do ruchu wskazówek zegara
oznacza się symbolem LG. Oznaczenia układów wylotu wentylatora pokazano na stronie

Katalog do pobrania

Formularz doboru wentylatora

WENTYLATOR WYPOSAŻYĆ W:

TOP