Wentylatory promieniowe średnioprężne WPO -10 do 18

ZASTOSOWANIE

Typoszereg wentylatorów promieniowych wysokoprężnych ogólnego przeznaczenia
składa się z pięciu wielkości:
WPO-10/25; WPO-12/25; WPO-14/25; WPO-16/25; WPO-18/25, których średnice otworów
wlotowych wynoszą odpowiednio: φ100, φ125, φ140, φ160, φ180 mm .
Wentylatory produkowane są w dwóch wykonaniach przeniesienia napędu:
• Napęd bezpośredni – wirnik wentylatora mocowany bezpośrednio na wale sil nika
• Napęd sprzęgłowy – przeniesienie napędu poprzez sprzęgło elastyczne montowane
pomiędzy układem ułożyskowania a wałem silnika
Rodzaj wykonania wentylatorów :
I. wykonanie zwykłe -
II. wykonanie specjalne - korozjoodporne

PRZEZNACZENIE
Wentylatory WPO-10/25 ÷ WPO-18/25 służą do uzyskiwania dużych spiętrzeń przy
niewielkich wydajnościach przetłaczanego czynnika, przy czym niezależnie od wykonania
niedopuszczalne jest przetłaczanie czynnika o zawartości pyłów wyższej niż 0,3 g/m 3 oraz
czynnika stwarzającego zagrożenie wybuchu. Wentylatory WPO-10/25 ÷ WPO-18/25 znajdują
zastosowanie w przemyśle i budownictwie do pracy w takich instalacjach , jak :
• klimatyzacyjnych wysokiego ciśnienia ,
• wentylacyjnych ,
• podmuchów do pieców ,
• technologicznych ,
• transportu pneumatycznego, gdy wentylator pracuje na tłoczeniu , a materiał transportowany
nie przechodzi przez wentylator.
Wentylatory WPO-10/25 ÷ WPO-18/25 w wykonaniu zwykłym służą do przetłaczania
powietrza i innych gazów i par neutralnych o temperaturach dodatnich mniejszych
niż 60 [ 0 C] .
Wentylatory WPO-10/25 ÷ WPO-18/25 w wykonaniu zwykłym budowane są na napęd
bezpośredni (napęd nr 1) ; wirnik osadzony bezpośrednio na czopie silnika napędowego .
Wentylator wykonany jest ze stali konstrukcyjnej zwykłej jakości, obudowa wentylatora
oraz pozostałe zespoły takie jak wirnik i podstawa stanowią konstrukcję spawaną.
Wentylatory WPO-10/25 ÷ WPO-18/25 w wykonaniu specjalnym służą do przetłaczania
zarówno czynnika neutralnego jak i korodującego o temperaturach w zakresie temperatur od 60
od 500 o C .
Wentylatory WPO-10/25 ÷ WPO-18/25 budowane są z dwoma rodzajami napędu:
 napęd nr 1 (bezpośredni) , gdy wirnik wentylatora osadzony jest bezpośrednio na czopie
silnika napędowego - dla temperatur przetłaczanego czynnika do 60 [ o C]
 napęd nr 4 (pośredni) , gdy wirnik wentylatora osadzony jest na czopie łożyskowania
połączonego sprzęgłem bez poślizgu z silnikiem napędowym – dla temperatur do 500 [ 0 C] i
czynnika chemicznie aktywnego
Zasadnicze zespoły wentylatora korozjo odpornego: wirnik, obudowa wentylatora wykonane
są jako konstrukcja spawana ze stali w gatunku 1H18N9T; podstawa i pozostałe detale
wentylatora wykonane są stali konstrukcyjnej zwykłej jakości.

Katalog do pobrania

Formularz doboru wentylatora

WENTYLATOR WYPOSAŻYĆ W:

TOP