Wentylatory promieniowe ciśnieniowe WP-20 do 40

ZASTOSOWANIE

Wentylatory promieniowe WP 20L – WP 40 L to typoszereg wentylatorów
wysokoprężnych ogólnego przeznaczenia . W zakresie są następujące typy wentylatorów :
 WP20L – o średnicy wlotowej fi 200 mm
 WP22,4 L – o średnicy wlotowej fi 224 mm
 WP25 L – o średnicy wlotowej fi 250 mm
 WP31,5 L – o średnicy wlotowej fi 315 mm
 WP35,5 L - o średnicy wlotowej fi 355 mm
 WP40 L - o średnicy wlotowej fi 400 mm

Wykonywane są w dwóch rodzajach napędu :
1. Napęd bezpośredni- wirnik wentylatora osadzony jest bezpośrednio na czopie wału silnika.
Zapewnia przetłaczanie czynnika o temperaturze do 60
o
C.
2. Napęd sprzęgłowym – wirnik wentylatora zamontowany jest na czopie wałka , który
osadzony jest w dwóch łożyskach , na przeciwległym końcu wałka znajduje się koło pasowe
Zapewnia przetłaczanie czynnika o temperaturze do 300 0
C, a w wykonaniu specjalnym do 500 0C.
Wentylatory WPO-10/25 ÷ WPO-18/25 służą do uzyskiwania dużych spiętrzeń przy niewielkich
wydajnościach przetłaczanego czynnika, maksymalne zapylenie zawartości pyłów nie może
przekraczać 0,3 g/m
3
, Wentylatory WPO-10/25 ÷ WPO-18/25 stosowanie są głównie w
przemyśle i budownictwie do prac w instalacjach klimatyzacyjnych, wentylacyjnych,
technologicznych. Mogą być również używane do transportu pneumatycznego , wówczas
wentylator pracuje na tłoczeniu a transportowany materiał nie przechodzi przez wentylator .
Wentylatory w wykonaniu zwykłym wykonywane są stali konstrukcyjnej węglowej zwykłej
jakości, natomiast w wykonaniu korozjo odpornym i ciepłokorozjoodpornym obudowa
wentylatora oraz zespól wirujący wykonane są ze stali gatunkowej o podwyższonej odporności
na korozję. Konstrukcja króćca wlotowego pozwala na zasysanie czynnika zarówno z otoczenia
( wlot zabezpieczony siatką ochronną jak i z dołączonego rurociągu). Wentylatory są
wyposażone w silniki elektryczne o zwykłym stopniu ochrony lub w wykonaniu specjalnym :
przeciw wybuchowe, pyłoszczelne . Standardowe silniki stosowane do napędu wentylatorów to
silniki wysokosprawne w wykonaniu IE2 przystosowane do współpracy z falownikiem. Dla
zróżnicowania parametrów, oraz zwiększenia liczby charakterystyk przepływowych stosuje się
niezależnie dla każdego z typów wentylatorów trzy różne szerokości wirników, które są
odpowiednio oznaczane: 0,75, 1,00, 1,25.Stosowanie różnych szerokości wirników odbywa się
przy niezmienionej obudowie danego typu wentylatora)

Katalog do pobrania

Formularz doboru wentylatora

WENTYLATOR WYPOSAŻYĆ W:

TOP