Wentylatory promieniowe BAB

ZASTOSOWANIE

Wentylatory serii BAB w wykonaniu standardowym przeznaczone są do
przetłaczania gazów chemicznie obojętnych, o stężeniu zapylenia do 3 [g/m3] i ]temperaturze do 250[oC] ; w wykonaniu specjalnym mogą być produkowane dla czynników o temperaturze do 450 [oC] . Dla temperatur przetłaczanego czynnika w zakresie 180 do 250[ 0 C] stosuje się odrzutniki ciepła ( są to tarcze chłodzące obudowy łożysk wentylatora montowane bezpośrednio na wale pomiędzy obudową wentylatora, a obudową łożysk).
Dla temperatur przetłaczanego czynnika powyżej 250[ 0 C] zalecane jest stosowanie układu
ułożyskowania chłodzonego wodą.
W zakresie temperatur przekraczających 300[ 0 C] dla przetłaczanego czynnika wentylatory
wykonywane BAB z materiałów odpornych na działanie wysokich temperatur .
Wentylatory BAB są zalecane do stosowania przede wszystkim jako wentylatory powietrza i
spalin w urządzeniach kotłowych oraz w innych urządzeniach przemysłowych, w których jest
wymagana wzmocniona konstrukcja wentylatora.

BUDOWA
Dwustrumieniowe wentylatory BAB są produkowane wyłącznie z napędem przez
sprzęgło podatne. Wirnik łożyskowany dwustronnie na łożyskach tocznych . Wentylatory są
wyposażone we wloty kolanowe . Na życzenie odbiorcy wentylatory te mogą być
wyposażone w osiowy aparat kierowniczy służący do ekonomicznej regulacji parametrów
wentylatora . Aparat ten może być przystosowany do sterowania ręcznego lub
automatycznego. Dodatkowe wyposażenie wentylatorów stanowić mogą: izolacja termiczno –
akustyczna, ramy amortyzacyjne z wibroizolatorami , tłumiki hałasu na wlocie i wylocie
wentylatora, kompensatory stalowe lub elastyczne .

Katalog do pobrania

Formularz doboru wentylatora

WENTYLATOR WYPOSAŻYĆ W:

TOP